The Microscopically Merging Dipper - Ring Around The Gaslanze Gets Your Whole Wash Clean.

årstiderna

Posted Sept. 29, 2015, 11:01 a.m. By gaslanze Tags: Mat

När man bor i ett varmt klimat är det vissa saker man saknar med Sverige. En av dem är just årstiderna, och det ironiska i det är att jag har väldigt svårt för att bo i Sverige av samma anledning. Jag fryser alltid och skulle helst vilja gå i ide över vinterhalvåret. Det är inget liv att känna så och tillbringa minst sju månader längtande efter något som kanske inte ens kommer, nämligen den så undflyende svenska sommaren. Ibland kan den vara jättefin, men minst lika ofta känns det som den mer eller mindre uteblir. Men jag saknar årstiderna.