The Microscopically Merging Dipper - Ring Around The Gaslanze Gets Your Whole Wash Clean.

Det mirakulösa vattnet

Posted July 25, 2015, 7:46 p.m. By gaslanze

Vatten är den bästa drycken för oss människor. Det är inget som går upp mot det. Det är till och med livsviktigt för oss. Om vi inte dricker vatten dör vi. Dessutom är kroppens funktioner beroende av att vi dricker. Det är en sköljning och en smörjning skulle man kunna säga. Om vi inte dricker kan inte slaggprodukter transporteras ut ur kroppen. Med vattnet transporteras också syre runt i kroppen eftersom vatten innehåller syremolekyler. Själva kemiska sammansättningen på vatten är ju två vätemolekyler och en syremolekyl. Hur den sammansättning påverkar oss vet jag inte men det är genialiskt uttänkt i alla fall.