The Microscopically Merging Dipper - Ring Around The Gaslanze Gets Your Whole Wash Clean.

På djurpark med barnen

Posted July 12, 2015, 8:57 p.m. By gaslanze

Vi var på Skånes Djurpark med barnen för drygt en månad sedan och vi har bestämt oss för att göra det en gång till faktiskt. Det kostade nästa samma att betala inträde och att köpa årskort så vi köpte årskort. Nu funderar vi på att gå dit när min pappa kommer och hälsar på, då för de ett riktigt roligt minne med sin morfar, och sådant tycker jag är viktigt. Tror att de kommer att koma sin morfar mycket närmare nu, man träffas ju inte så ofta när man bor på var sin sida om Atlanten. Det är viktigt att verkligen ha roligt när man väl träffas då. Självklart behöver inte allt vara extraordinärt, enkla minnen är också värdefulla.